Skip global navigation and go to header navigation

Skip global navigation and read the article

Skip global navigation and go to local navigation

Skip global navigation and go to footer navigation首頁 >  設施/服務 >  機場樓層圖
收藏夾列表

機場樓層圖

被收藏

富士山靜岡機場大樓及周邊設施指南。

1樓 辦理登機手續/到達大廳

1樓是到達大廳,還設有國內航線和國際航線的辦理登機手續櫃台。


2樓 出發大廳

2樓是國內航線及國際航線的出發大廳,有免稅店等。


3樓 展望迴廊

3樓有展望迴廊和餐廳。

前往出發大廳之前,需要辦理登機手續。請在1樓辦理登機手續的櫃台辦理,並領取登機證。如果沒有辦理登機證就直接前往2樓出發大廳,則不能登機。(國內航線利用電子機票的旅客除外)